دوره های آموزشی سازمانی

واحد آموزش سازمانی شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا آماده است تا به برگزاری دوره‎های آموزشی زیر در سازمان شما بپردازد:

اصول برنامه ریزی راهبردی و عملیات فناورانه برای شرکت های دانش بنیان

اطلاعات بیشتر

بررسی، تدوین و تحلیل طرح های کسب وکار (مطالعات امکان سنجی)

اطلاعات بیشتر

مدیریت تجاری سازی و توسعه محصول جدید

اطلاعات بیشتر

آشنایی با اصول و قراردادهای انتقال فناوری

اطلاعات بیشتر

فرم ثبت نام