مدیریت تجاری سازی و توسعه محصول جدید

تكنولوژي همواره باپيشرفت جامعه مرتبط بوده است و هيچگاه تا اين حد، بهبود و ارتقاي استانداردهاي زندگي را به تكنولوژي وابسته ندانسته اند. رونق اقتصادي كشورها ، صنايع و شركت ها به مديريت موثر تكنولوژي وابسته است. تكنولوژي، ثروت خلق مي كند. بهره برداري مناسب از تكنولوژي قويا بر قدرت رقابتي شركت تاثير مي گذارد و ديگر مسئله اي انتخابي نيست، بلكه مسئله بقاي شركت در بازار است.

امروزه كشورها و سازمان ها ، ارتباط بين خلاقيت و موفقيت اقتصادي را درك مي كنند و مي پذيرند.توسعه تكنولوژي موجب برتري مبدع و خالق خود مي شود.مشخصا ، كاربرد تكنولوژي ، و نه تنها طراحي و توسعه آن ، كليد موفقيت در اقتصاد رقابتي دنيا است. اقتصادهاي توسعه يافته را با كشورهايي مي شناسند كه به نحوي مناسب از تكنولوژي براي خلق ثروت بهره مي گيرند.ذكر اين نكته ضروري است كه اين تكنولوژي نيست كه ثروت خلق مي كند ، بلكه اين شيوه موثر و مناسب بهره گيري از تكنولوژي است كه ثروت مي سازد.

بنابراين يك سازمان بايد توانايي تبديل فناوري‌هاي جديد به محصولات موفق تجاري رابراي خلق ثروت داشته باشد.در واقع اين مفهوم در قالب تجاري سازي تكنولوژي ارائه مي شود.  تجاري‌سازي دربرگيرنده‌ي آرايه‌هاي مختلفي از فرايندهاي مهم فني، تجاري و مالي است كه باعث تبديل فناوري جديد به محصولات يا خدمات مفيد مي‌شود. اين فرايند شامل فعاليتهايي از قبيل ارزيابي بازار، طراحي محصول، مهندسي توليد، مديريت حقوق مالكيت معنوي، توسعه استراتژي بازاريابي، افزايش سرمايه و آموزش كارگر مي‌شود. به عبارتي ديگر تجاري سازي تكنولوژي ، ايجاد يك موقعيت پيشرو براي محصولات جديد در بازار مي باشد.

ازآن جا كه هدف از توسعه هر تكنولوژي رسيدن آن به بازار و تجاري شدنش مي باشد ، بدين منظور تكنولوژي بايستي به سطحي از بلوغ و آمادگي برسد ،تا آماده ورود به بازار و مرحله تجاري سازي شود.اين فرآيند شامل طي مراحلي از ايده تا بازار مي باشد. اگر تكنولوژي در هريك از اين مراحل به ميزان بلوغ مورد نيازو كافي نرسد ، نمي تواند وارد مرحله بعدي تجاري سازي شود. بنابراین با توجه به حساسیت این موضوع  باید فرآیند ایده تا بازار را به نوعی هدایت کرد تا تکنولوژی که آماده برای ورود به بازار می شود از بلوغ کافی برخوردار باشد تا بتواند سازمان دارنده تکنولوژی رابه موقعیتی در بازار برساند که در آن مزیت رقابتی داشته باشد .

درصنایع کشور ما، مشکلات بسیاری مانند عدم شناخت کافی از روشهای موجود تجار سازی وعدم بکارگیری موثر روش مناسب وجود دارد که این امر ،به توجه نا کافی به فرآیند ایده تا بازار و مشکلات آن اشاره دارد. ‌‌‌بنابراين اين نياز احساس مي شود كه  به شناسایی فرآیند ایده تا بازار برای محصولات در هر صنعتی پرداخت وبررسی های لازم  از نظر سطوح آمادگي انجام گیرد تا به یکپارچگی و هماهنگی در کل فرآیند رسیده و در نهایت به مدلی مناسب برای تجاری سازی دست یافت.

این امر شرایطی را برای سازمان بوجود می آورد که منجر به حفظ موقعیت رقابتی در بازار، دوام بلندمدت محصول يا فرايند ايجاد فناوري به عنوان يك محصول با ارزش شود.  به عبارتی دیگر، سازمان با توانایی در نوآوری های تکنولوژیکی می تواند به توسعه تکنولوژی برسد و هرچه بیشتر از فرصت ها برای از بین بردن تهدیدات  برای رسیدن به منافع بلند مدت استفاده کند.

سرفصل دوره‎ی آموزشی

 • آشنایی با مفاهیم تجاری سازی تکنولوژی
 • شناسایی فرایند ایده تا بازار
 • اندازه گیری میزان بلوغ تکنولوژی و اثرات آن بر تجاری سازی تکنولوژی
 • بررسی انواع مدل های تجاری سازی تکنولوژی و درآمدزایی تکنولوژیک
 • ارائه یک نمونه موردی از تجاری سازی تکنولوژی
 • آشنایی با مفاهیم نوآوری تکنولوژیک و توسعه محصولات جدید
 • آشنایی با مدل های نوآوری تکنولوژیک
 • انتخاب مدل مناسب نوآوری تکنولوژیک در سازمان
 • آشنایی با فرآیندتوسعه محصولات جدید
 • ارائه یک نمونه موردی از پروژه توسعه محصولات جدید

مشخصات کلی دوره آموزشی

 • مدرس و تسهیلگر: دکتر محمد نقی زاده
 • مدت زمان دوره: یک  ونیم روزه (12 ساعت)
 • ثبت نام سازمانی و سفارشی: 5.500.000 تومان (حد نصاب 15 نفر)

فرم ثبت نام