بررسی، تدوین و تحلیل طرح های کسب وکار

در این دوره آموزشی، افراد حاضر با الگوهای جدید تدوین طرح کسب وکار مبتنی بر فناوری های نوین آشنا شده و در قالب سرفصل های مدون طرح کسب وکاردر کشور توانمند می شوند.

پس از آشنایی اولیه با کلیات طرح کسب کار سعی می گردد تا جزئیات هر بخش تشریح گردد. از این رو در دو سطح این دوره آموزشی برگزار می شود. سطح مقدماتی و پیشرفته. در سطح مقدماتی بیشتر حاضرین با چیستی و چرایی طرح کسب وکار( و انواع مطالعات امکانسنجی) آشنا شده تا ضمن درک ضرورت آشنایی با آن، قابلیت استفاده از طرح به عنوان بهره بردار نیز ایجاد گردد.  اما در دوره پیشرفته سعی می شود تا افراد حاضر در دوره، توانمندی نگارش طرح کسب وکار را پیدا نمایند و با تقریب مناسبی به تدوین طرح بپردازند.

سرفصل دوره‎ی آموزشی

  • بخش اول: طرح کسب وکار و مطالعات امکانسنجی چیست و هر یک چه کاربردهایی دارد؟
  • بخش دوم: آشنایی با طرح کسب وکار و اجزای آن در طرح های دانش بنیان
  • بخش سوم: بررسی نقش طرح کسب وکار در جذب منابع مالی( روش های تأمین مالی)

مشخصات کلی دوره آموزشی

  • مدرس و تسهیلگر: دکتر مهدی کنعانی
  • مدت زمان دوره: دوره مقدماتی (8 ساعت/یک روز) – دوره پیشرفته (32 ساعت/4 روز)
  • ثبت نام سازمانی و سفارشی: دوره مقدماتی (2.500.000 تومان/حد نصاب 15 نفر) – دوره پیشرفته (8.000.000 تومان/حد نصاب 15 نفر)

فرم ثبت نام