مدیر/کارشناس پروژه
توانایی، تجربه و دیدگاه‎های شما به ما کمک می‎کند تا تغییراتی ایجاد کنیم که مشتریانمان به آن نیازمندند. برای همکاری با فرا به عنوان مدیر/ کارشناس پروژه از طریق فرم زیر اقدام کنید.

فرم ثبت نام