قسمت هفتم پادکست اینوهلث

قسمت هفتم پادکست اینوهلث با موضوع علوم انسانی و اجتماعی حلقه مفقوده نظام سلامت در [...]

قسمت ششم پادکست اینوهلث

قسمت ششم پادکست اینوهلث آیا واکسن های داخلی از تکنولوژی بومی بهره می برند؟ فناوری [...]

قسمت پنجم پادکست اینوهلث

قسمت پنجم پادکست اینوهلث تاثیر شیوع بیماری کرونا بر فناوری های حوزه ی سلامت‌ چیست؟ [...]

قسمت چهارم پادکست اینوهلث

قسمت چهارم پادکست اینوهلث در قسمت چهارم پادکست اینوهلث بشنویم: وضعیت روندهای بازار در حوزه [...]

قسمت سوم پادکست اینوهلث

قسمت سوم پادکست اینوهلث دلیل روی آوردن کشور های توسعه یافته به پلتفرم های جدید [...]

قسمت دوم پادکست اینوهلث

قسمت دوم پادکست اینوهلث، پادکست نوآوری و فناوری حوزه سلامت   نوآوری باز و توسعه [...]

قسمت اول پادکست اینوهلث

قسمت اول پادکست اینوهلث، پادکست نوآوری و فناوری حوزه سلامت در دنیا چه پلتفرم هایی [...]

2 Comments