الزامات نوآوری مستمر

امروزه، بسیاری از شرکت های مشاوره مدیریت به مشتریان برای ایجاد دگرگونی کلی، تغییرات پیچیده [...]

قسمت اول پادکست اینوهلث

قسمت اول پادکست اینوهلث، پادکست نوآوری و فناوری حوزه سلامت در دنیا چه پلتفرم هایی [...]

2 Comments

نوآوری در سازمان (بخش چهارم: کسب‌وکارهای نوظهور)

بخش چهارم: کسب و کارهای نوظهور (Emerging Business Areas) تحولات سال‌های اخیر در حوزه‌های متعدد [...]

نوآوری در سازمان (بخش دوم)

بخش دوم: کارگروه خبرگان عملگرا (Community of Practice) تحولات سال‌های اخیر در حوزه‌های متعدد فناوری، [...]