طراحی و پیاده سازی سامانه تجاری سازی پاستور

مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور کرج در سال 1367، پس از تکمیل چهار واحد ساختمانی و تأسیساتی آماده بهره‎‏برداری گردید و در اسفند ماه همان سال به صورت رسمی، افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز نمود. امروز این مجتمع در فضایی مناسب و به دور از آلودگی شهری در زمینه تولید فرآورده‏های زیستی از جمله واکسن ها، فرآورده های نوترکیب، محلولهای تزریقی و .. فعالیت دارد.

فعالیت های این مجتمع جملگی در راستای رفع نیازهای بهداشتی کشور، ارتقا سطح سلامت جامعه، جلوگیری از واردات فرآورده‏های یاد شده و توسعه صادرات فرآورده های زیستی به کشورهای منطقه، انجام می‏شود.

سامانه تجاری سازی مراکز پژوهشی وتحقیقاتی (اولین سامانه ی تجاری سازی فناوری در کشور) به عنوان یک ابزار بسیار کاربردی جهت هدایت ایده های نوآورانه به سمت بازار و موفقیت تجاری آنها می باشد. در واقع این محصول در سه لایه مدیریتی، دو پنل مدیریتی و یک رابط کاربردی طراحی شده است. این محصول دامنه ی پژوهشگران، ارتباط با صنعت و کارآفرینان را شامل می شود وبرای هر کدام از این دسته کاربران قابلیت های مناسب تدوین شده است.

این محصول به مدیران امکان بررسی روندهای تجاری مرکز، رصد نوآوریهای سازمانی و نقاط قوت و ضعف را میدهد و در قالبهای گرافیکی گزارشها لازم را ایجاد می نماید. این سامانه در وهله اول امکان معرفی محصولات و خدمات موجود مراکز پژوهشی را به آنها می دهد. در این قالب می توانند محصولات نهایی، دانش فنی موجود، امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی خود، دوره های آموزشی ممکن و سایر ظرفیت های بالقوه خود که منجر به درآمدزایی و گسترش شبکه نوآوری می گردد را به آسانی معرفی نمایند.

از طرفی دیگر به خواسته های پژوهشگران و محققان جهت ثبت اختراع، ارائه ی خدمات تجاری سازی و… رسیدگی می شود و موجب ایجاد پروفایل های نوآوری در آن مرکز می گردد. بخش دیگر کاربرد این محصول مربوط به توسعه ی کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان می باشد که ضمن معرفی فرصت های مناسب سرمایه گذاری موجود در مرکز، امکان ایجاد شرکت زایشی و سرمایه گذاری بر روی طرحهای پژوهشی را فراهم می آورد. از اهداف اصلی این پروژه میتوان به بهبود نرخ تجاری سازی محصولات و ایده های فناورانه اعضای هیئت علمی انستیتو پاستور ایران اشاره نمود. از طرفی معرفی دارایی های فناورانه، خدمات و ظرفیت های آموزشی انستیتو پاستور نیز در دستور کار قرار گرفت و مسیرهای مختلف ارائه ی دستاوردهای دانشی اعضای هیئت علمی محقق شد. از نیازهای اصلی کارفرما میتوان به عدم شناخت کامل نسبت به توانایی ها و دارایی های فناورانه و دانشی، مسیرهای ارتباطی ناکارآمد با مشتریان و ضعف در تجاری سازی محصولات و خدمات آن اشاره نمود که با اجرای این طرح بهبود محسوسی داشته است.

در واقع این طرح تلاش دارد تا ضمن شناسایی و مستندسازی دارایی های فناورانه انستیتو پاستور ایران، با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات مسیرهای ارتباطی کاربران و این سازمان را بهبود و تسهیل نماید.