طراحی سیستم پایش و هوشمندی فناوری

امروزه سیستم پایش و هوشمندی فناوری، نویدبخش فناوری­های جدید و یا بهینه برای اکتساب هستند. این سیستم موجب می­شود تا برای فناوری های مختلف محدودیت ها و پتانسیل عملیاتی آن ها مشخص شود و ظرفیت­های ارتقای دانش فنی در شرکت شناسایی گردد. هوشمندی فناوری دارای یک مفهوم گسترده و وسیع است که شامل جمع­آوری و تفسیر اطلاعات فنی و فناوری، آینده نگاری فناوری، پایش روند توسعه علم و دانش و نتایج قابل پیش بینی آن به منظور توسعه فناوری های آینده است. برای عملیاتی نمودن یک سیستم پایش و هوشمندی لازم است ابتدا چارچوب هوشمندی شامل منابع اطلاعاتی، اهداف هوشمندی فناوری و پایش تکنولوژی­ها و ابزارهایی است که سازمان مورد استفاده قرار خواهد داد. بعد از آن لازم است تا فرایندها و رویه­های هوشمندی در رابطه با جمع­­آوری و تحلیل اطلاعات و همچنین تصمیم­سازی پیرامون تکنولوژی­ها بررسی و برای سازمان طراحی گردند. لایه انتهایی سیستم هم مربوط به عملیات و اقداماتی است که موجب اکتساب، به روزرسانی و ارتقای سطح دانش فنی شرکت می­گردد.

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.

 

شرکت فرا در روش شناسی خود برای طراحی و پیاده سازی پایش و هوشمندی فناوری، یک مرحله پایش را برای سازمان به صورت عملیاتی انجام خواهد داد و در ادامه برای تثبیت نتایج و تکرار پذیر نمودن آن در سازمان، تمامی فرایندها، شرح وظایف، دستورالعمل ها و ابزارهای کلیدی را منتقل خواهد نمود.

یک نظام پایش شامل ابعاد مختلفی است که ادامه تشریح شده است. اولین بخش نظام پایش، فناوری های کلیدی هستند که لازم است به صورت مستمر تحت نظر و مورد بررسی قرار داشته باشند. از این بابت ابتدا بر اساس ویژگی­های کسب وکار، زنجیره ارزش، تغییرات فناوری­ها، اسناد بالادستی، عوامل کلیدی موفقیت، اطلاعات عملکردی سازمان مانند چالش­های عملیاتی، مشکلات زیست محیطی، میزان مصرف انرژی، هزینه­های تعمیرات نگه داری و مواردی از این دست را بررسی نمود و بر این اساس فناوری­های کلیدی در حوزه فرایندها، تجهیزات، نرم­افزار و مدیریتی را شناسایی کرد. دومین بخش از نظام پایش و هوشمندی فناوری، منابع اطلاعاتی و مراجعی هستند که اطلاعات کلیدی و مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار خواهند داد. این اطلاعات در رابطه با تغییرات علمی، تغییرات فناوری و همچنین مزیت­های تجاری است که با استفاده از تکنولوژی­ها محقق گردیده­اند. در این مرحله بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان فناوری، تحلیل اختراعات ثبت شده و همچنین علم­سنجی پیرامون فناوری­های کلیدی صورت خواهد گرفت. نتیجه تحلیل­های صورت گرفته موجب خواهد شد تا شرکت بتواند ظرفیت­های بالقوه ارتقای فنی و تکنولوژی­های خود را شناسایی نماید و نسبت به روند آتی تکنولوژی های کلیدی خود شناخت مناسبی پیدا خواهد کرد. این موضوع باعث خواهد شد تا هزینه­های شرکت برای خرید و اکتساب تکنولوژی ها بهینه گردد و بیشترین اثرگذاری را بر روی نتایج کسب وکار داشته باشد.