تدوین استراتژی‎های منابع انسانی

در هزاره جدید، تقریبا حرکت بدون داشتن سند استراتژیک منابع انسانی غیر ممکن بوده و تعالی سازمان‌ها از مسیر توسعه منابع انسانی عبور می‌کند و سازمان‌های پیشرو تنها از طریق انباشت و توسعه سرمایه انسانی و معرفت‌افزایی، توانایی پاسخگویی به نیازهای روزافزون و متنوع محیط خویش را خواهند داشت. بررسی وضعیت شرکت‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که در تمامی شرکت‌های پیشرو، تهیه سند راهبردی توسعه منابع انسانی و اجرایی کردن آن، از اولویت‏های اساسی آن‌ها است.
شواهد و مستندات علمی نشان می‏دهد، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت این شرکت‌ها همین برنامه‌ریزی استراتژیک برای سرمایه‌ی انسانی در جهت هدف‌های عالی سازمانی آن‌ها است. آنچه در این ماژول انجام می‌شود، فرایندی است عملی که شرکت فرا در چندین  سازمان کوچک و بزرگ به منظور تدوین سند استراتژیک منابع انسانی استفاده شده است.

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.