خدمات ما در حوزه تدوین و پیاده ‎سازی اسناد راهبردی سازمان

  • تدوین کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی

شرح خدمات

با توجه به سرعت، پیچیدگی و شدت تغییرات فضای کسب‌و‌کار، ابزارهای سنتی مدیریت سازمان‌ها که متکی بر پایداری و پیش‌بینی‌پذیری محیط بودند و گذشته را ملاک پیش‌بینی آینده قرار می‌دادند اثربخشی خود را از دست داده‌اند. در نتیجه دستیابی به توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم برای حفظ مزیت رقابتی و رشد پایدار، با ابزارها و تفکرات سنتی غیرممکن و نامحتمل به نظر می‌رسد.

در این فضا تصمیم‌گیری به موقع و بر اساس اطلاعات به روز، آینده‌نگرانه و واقعی‌ای که با  اتکا بر برنامه‌ریزی و تفکر راهبردی به دست آمده‌اند نقشی چشمگیر در عملکرد برتر شرکت‌ها و سازمان‌ها دارد. در واقع این عملکرد برتر بیش از همه ناشی از تغییرات برخاسته از برنامه‌ریزی و تفکر راهبردی است.
تغییرات راهبردی که به طور معمول تغییراتی بزرگ و با نگاه به آینده هستند تمامی ابعاد سازمان را هدف می‌گیرند. همچنین، توجه به پیوستگی و تداوم یک تغییر یا برنامه راهبردی یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسائل در استقرار اثربخش و کارای مدیریت راهبردی است.

این نوع نگاه به برنامه‌ریزی راهبردی بایستی بر اساس یک روش نظام‌مند و اجراپذیر و مبتنی بر موضوعات مهم و چالش‌های اساسی سازمان (عوامل کلیدی موفقیت) باشد تا بتواند در دوره‌های زمانی کوتاه‌بُرد قابلیت ارزیابی و بازنگری داشته باشد.

قابلیت ارزیابی و بازنگری برنامه‌های راهبردی در دوره‌های زمانی نزدیک سبب کشف روابط علی- معلولی مؤثر بر عملکرد سازمانی و به تبع آن یادگیری سازمانی می‌شود. ره‌آورد چنین دانشی بهبود مستمر و افزایش اثربخشی راهبردها است.

به صورت کلی پروژه فوق در گامهای زیر انجام خواهد شد:

برهمین اساس، راهبرد سازمان باید به ابعاد و اهداف عملکردی در چهار منظر(مناظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های رشد و یادگیری) ترجمه شده و سپس برای هریک از اهداف تعیین شده در این مناظر یک یا چند شاخص و اهداف استاندارد برای اندازه‌گیری میزان دستیابی به اهداف تعیین ‌شود. در مرحله آخر برای دستیابی به استانداردهای تعیین شده برای هر شاخص تعدادی طرح و اقدام عملی تعیین و تعریف می‌شود.

در گام های ابتدایی، ارکان جهت‌ساز فعلی سازمان، طرح‌ها و مستندات راهبردی و نظرات مدیران ارشد و افراد کلیدی(به دست آمده از مصاحبه‌ها) مهم‌ترین درون‌دادها و اهداف، مضامین و در نهایت نقشه راهبردی سازمان کلیدی‌ترین برون‌دادها هستند.

در گام بعدی که در واقع گام ایجاد ساختار مناسب پایش در سازمان محسوب می شود با در نظر گرفتن اهداف راهبردی و شاخص‌های موجود در سازمان، نسبت به تکمیل روابط علت و معلولی اجزای مختلف نقشه راهبردی سازمان، تدوین شاخص‌ها و در نتیجه برنامه شاخص‌ها، اقدام می شود.

پس از تعیین تمام اجزای نقشه راهبردی و شاخص های کلیدی عملکرد متناسب با نیازها و اهداف سازمان، اقدامات راهبردی و پروژه‌های بهبود شناسایی شده با استفاده از برخی شاخص‌ها و نظرات افراد داخل از سازمان، اولویت‌بندی می‌شود.

آخرین مطالب

معدن ۲۰۲۲؛ یک تحول بحرانی

اکنون، زمان کشف مسیرهای ناشناخته و راه حل‌های جدید است معدن‌کاران باید با وجود مسائلی [...]

فرصت های حمل و نقل ریلی در دوران پسا کرونا

همه‌گیری کووید-19 زمینه مناسبی را برای توسعۀ حمل ‌و نقل ریلی در سراسر جهان ایجاد [...]

تحول دیجیتال در حمل و نقل ریلی- قسمت اول

ایجاد سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، سازگار با محیط زیست و کاربرپسند از جمله ابعادی [...]