فرصت شغلی

مسئول دپارتمان مشاوره مدیریت و تعالی سازمانی

رشته تحصیلی: کلیه گرایش های مدیریت، مهندسی صنایع، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی و سایر رشته‌های مرتبط
محدوده سنی: ۲۷ تا ۳۵ سال
شرح مهارت ها:
– تسلط بر مبانی تهیه و تدوین گزارش های مدیریتی و اجرایی
– آشنایی حوزه های اصلی خدمات مشاوره مدیریت از جمله برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، طراحی و مهندسی فرایندها و…
– آشنایی با ابزارها و مدلهای استاندارد مانند BPMN2، Bizagi و…

شرح وظایف:
– تهیه برنامه های میان مدت و بلند مدت
– ساماندهی پروژه های اجرایی
– ساماندهی بازاریابی
– تهیه پروپوزال و گزارش های مربوطه
– حضور در برنامه های بازاریابی و برندینگ شرکت
– سایر امور محوله از سمت مدیرعامل.
اطلاعات تکمیلی شغل مورد نظر در فایل پیوست اورده شده است.

شناسنامه شغل مسئول دپارتمان مشاوره مدیریت و تعالی سازمانی

فرم ثبت نام