طراحی و پیاده­‎سازی بسته‎­های شناسنامه و شرح مشاغل

تجزیه و تحلیل شغل یا کارشکافی، فرآیندی است که از طریق آن، ماهیت و ویژگی‌های هریک از مشاغل در سازمان بررسی می‌شود و اطلاعات کافی درباره آن‌ها جمع‌آوری و گزارش می‌شود. با تجزیه و تحلیل شغل، مشخص می‌شود، هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن، چه مهارت‌ها، دانش‌ها و توانایی‌هایی لازم است. تجزیه و تحلیل شغل، شرح خلاصه وظایف و مسئولیت‌های شغل و رابطه آن شغل با مشاغل دیگر دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای انجام دادن آن و شرایط کار است.

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.

 

اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل شغل به‌دست می‌آید، به‌صورت شرح شغل و شرایط احراز شغل، به فرم‌های خاصی منتقل می‌شود. در شرح شغل، وظایف، مسئولیت‌ها و شرایط کلی کار به‌طور خلاصه درج می‌شود. شرایط احراز شغل نیز شرح حداقل شرایطی است که متصدی شغل باید دارا باشد؛ تا بتواند با موفقیت از عهده کار برآید. به‌عبارت دیگر دانش، مهارت‌ها و توانایی‌هایی که برای انجام موفق و مؤثر شغل  ضروری است. درواقع منظور از “انتخاب صحیح” در مدیریت منابع انسانی، این است که شاغل و شغل باهم تناسب داشته باشند.

بنابراین تجزیه و تحلیل شغل منجر به تهیه شرح شغل، مشخصات شغل و ویژگی‌های لازم جهت احراز شغل می‌گردد. شکل زیر، این فرایند را نشان می‌دهد.