اصول برنامه ریزی راهبردی و عملیات فناورانه برای شرکت های دانش بنیان

حضور موفق در محیط کسب وکار رقابتی و پرتلاطم امروز، نیازمند هوشمندی و تصمیم گیری های ساختارمند می باشند. یکی از الزامات اصلی برای ایجاد چارچوبی هوشمند و ساختارمند ایجاد روح راهبردی و یکپارچگی میان فعالیت های افراد است.

اگرچه در بسیاری از مواقع مدیران شرکت های دانش بنیان به مشخص کردن و دستیابی به اهداف تجاری  مشخص و شفاف خود می باشند اما به دلیل عدم آشنایی با مدل ها و الگوهای موفق برنامه ریزی، موفقیت چندانی نصیب آن ها نمی شود و در نتیجه به دنبال دلایل و عوامل شکست خود در محیط پیرامون می گردند. از طرف دیگر با توجه به محوریت فناوری در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان لازم است تا اقدامات و فعالیت های فناورانه با اهداف و برنامه های کلان همراستایی و یکپارچگی داشته باشند.

ازاین رو در دوره ی آموزشی پیشنهاد شده ضمن آشنایی اعضای حاضر در دوره با مفاهیم برنامه ریزی راهبردی و نحوه پیاده سازی آن، اجرای راهبردی با موضوعیت فناوری و فعالیت های فناورانه نیز تشریح می گردد.

سرفصل دوره‎ی آموزشی

  • آَشنایی با ادبیات برنامه ریزی راهبردی
  • آشنایی با انواع مدل های عملیاتی برنامه ریزی راهبردی
  • آشنایی با برنامه ریزی راهبردی فناوری ( ابزارها به طور مثال نقشه راه فناوری)
  • بررسی یک نمونه  موردی پیرامون برنامه ریزی راهبردی فناوری

مشخصات کلی دوره آموزشی

  • مدرس و تسهیلگر: دکتر محمد نقی زاده
  • مدت زمان دوره: یک  ونیم روزه (12 ساعت)
  • ثبت نام سازمانی و سفارشی: 5.500.000 تومان (حد نصاب 15 نفر)

فرم ثبت نام