امروزه شرکت ها در محیطی بسیار پیچیده تر و رقابتی تر از هر زمان دیگری فعالیت می کنند. بازارها به طور فزاینده ای به هم مرتبط می شوند. کسب و کارها بدون مرز شده اند و فناوری به طور مداوم مدل های کسب و کار را مختل می کند. این عوامل، مدیریت شرکت ها را بیش از هر زمان دیگری چالش برانگیز می کند. با این حال ساختار سازمانی با سرعت تغییرات همگام نشده است. در واقع، امروزه کسب و کارها در ایران عمدتاً به همان شکلی که برای دهه های گذشته بوده است، ساختار یافته اند. بیشتر ساختارهای سازمانی ریشه در یک الگوی کارآمدی دارند که به دنبال خدمت رسانی به عادات قابل پیش بینی مشتری و رقبای شناخته شده است. این مدل در دنیایی که هدف اصلی کسب و کار تلفیق منابع مشترک در عملکردهای متفاوت است ( که می تواند خروجی های تکرارپذیر تولید کند) منطقی است. به عبارت دیگر، وقتی می دانید فردا چه می کنید، می توانید آن را به کارآمدترین شکل ممکن انجام دهید. اما در دهه های اخیر همه چیز تغییر کرده است و با پیچیده تر شدن محیط کسب و کار، قابلیت پیش بینی محدود شده است. در چنین شرایطی تغییر و تحول در ساختارهای سازمانی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کارآمدی سازمان از هر زمانی بیشتر احساس می شود.

اگرچه علت‌های بیرونی مانند تغییر قوانین یا تشدید تحریم‌ها می‌توانند محرک‌هایی برای تغییر ساختار سازمانی باشند، اما ریشه‌های داخلی تغییر و تحول ساختار سازمانی پراهمیت‌تر و حساس‌تر از آن هستند.

پنج مولفه‌ای که بیش از هر عامل دیگری ضرورت تدوین، طراحی و اصلاح ساختار سازمانی را در شرکت های ایرانی پدید می‌آورند:

  • عدم شفافیت، تداخل وظائف و ابهام در نظام اختیارات
  • سهم بالای هزینه عملیاتی شرکت به واسطه عدم تناسب در تعداد نیروی انسانی
  • عدم  پاسخگویی ساختار به استراتژی ها و برنامه های سازمان
  • کندی سازمانی و عدم بهره وری نیروی انسانی
  • عدم امکان اجرای فرایندهای کسب و کار

در زیر کاتالوگ شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا در زمینه خدمات تدوین و طراحی ساختار سازمانی را می توانید دانلود کنید.

دانلود کاتالوگ تدوین و طراحی ساختار سازمانی