مشاوره قراردادهای انتقال فناری

انتقال فناوری یکی از روش‌های مهم دستیابی به فناوری‌های نوین خصوصا برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران می‌باشد. این روش عمدتا در خصوص فناوری‌هایی پیشنهاد می شود که هزینه و زمان لازم برای تحقیق و توسعه آنها بالاست و همچنین امکان انتقال آن از خارج از سازمان وجود دارد. طبیعی است که در دل مفهوم انتقال فناوری، اکتساب توانمندی‌های مربوط به بهره‌برداری از فناوری نیز وجود دارد و منظور انتقال صرف تجهیزات، اطلاعاتی یا نرم‌افزارهای مربوطه نیست. از این رو متخصصین انتقال فناوری ( حقوقی، تجاری، مالی و فنی) در حوزه های مختلف صنعتی در قالب شرکت فرا گردهم آمده اند تا بهترین مشاوره ی ممکن را ارائه نمایند. این تیم در رویه ی استاندارد خود به بررسی و پشتیبانی از قراردادهای انتقال فناوری می پردازد که در ادامه این رویه تشریح می گردد

رویکرد فرا

اهداف و راهبردهای انجام انتقال فناوری:

در ابتدا بایستی اهداف از انجام این طرح مشخص گردد. این اهداف شامل اهداف مالی-اقتصادی، زمانبندی، توسعه ای، منابع انسانی، فناورانه و ... می باشد.

 

شناسایی فناوری و تامین کنندگان:

در این مرحله با توجه به اهداف ذی نفعان، ابعاد مختلف طرح بررسی می شود و با شناسایی اجزای مختلف فناوری، درک لازم را نسبت به آن به دست می اید. سپس بررسی تامین کنندگان مختلف و فناوری های مورد استفاده توسط هر یک در اولویت کاری قرار می گیرد.در این مرحله بایستی با بررسی اختراعات، کاربردها و تجارب هر یک از تامین کنندگان نسبت به انتخاب فناوری مناسب که بیشترین همخوانی را با اهداف مشخص شده دارد، اقدام گردد.


مشاوره  در انجام مذاکرات:

تیم تخصصی فرا از این مرحله به بعد نیز در تمامی مراحل در کنار گیرنده یا دهنده ی فناوری خواهد بود. در مذاکرات اولیه، جهت دریافت پیشنهادات مختلف و نحوه ی ارزیابی هرکدام به ارائه خدمات مشاوره خواهد پرداخت و در ادامه ضمن تدوین قرارداد یا پیوست مربوط به انتقال و یادگیری فناوری، موفقیت در انجام طرح را پشتیبانی می نماید. یکی از نیازهای اصلی گیرنده فناوری، اطمینان از انتقال و یادگیری فناوری به طور صحیح در سازمان خود می باشد. این امر با توجه به تخصص و تجربه شرکت فرا مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین در این فرایند متخصصین فرا مشورت های لازم جهت تشکیل تیم مذاکره-کننده (تیم حقوقی، فنی، مدیریت فناوری و مدیریت سازمانی و...) را ارائه خواهند داد و تا مرحله نهایی نمودن قرارداد انتقال فناوری از فرایند انجام آن پشتیبانی خواهند کرد.
نظارت بر خدمات پس از فروش : در این مرحله با توجه به قرارداد نسبت به بررسی انتقال دانش فنی توسط تامین کننده پرداخته می شود. شرکت فرا پس از راه اندازی و به کارگیری فناوری مورد نظر به نحوه چگونگی استفاده از دانش فنی نظارت خواهد داشت.

 

 

نقشه سایت

تماس با ما

شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا

تهران، کارگرشمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره دو، واحد ، 122، کدپستی:1439817435

021-88220629-86093362

info@rdfco.ir