بررسی، تدوین و تحلیل طرح های کسب وکار( مطالعات امکان سنجی)

در این دوره آموزشی، افراد حاضر با الگوهای جدید تدوین طرح کسب وکار مبتنی بر فناوری های نوین آشنا شده و در قالب سرفصل های مدون طرح کسب وکاردر کشور توانمند می شوند.

پس از آشنایی اولیه با کلیات طرح کسب کار سعی می گردد تا جزئیات هر بخش تشریح گردد. از این رو در دو سطح این دوره آموزشی برگزار می شود. سطح مقدماتی و پیشرفته. در سطح مقدماتی بیشتر حاضرین با چیستی و چرایی طرح کسب وکار( و انواع مطالعات امکانسنجی) آشنا شده تا ضمن درک ضرورت آشنایی با آن، قابلیت استفاده از طرح به عنوان بهره بردار نیز ایجاد گردد.  اما در دوره پیشرفته سعی می شود تا افراد حاضر در دوره، توانمندی نگارش طرح کسب وکار را پیدا نمایند و با تقریب مناسبی به تدوین طرح بپردازند.

سرفصل های دوره ی آموزشی

سرفصل های دوره مقدماتی:

  • بخش اول: طرح کسب وکار و مطالعات امکانسنجی چیست و هر یک چه کاربردهایی دارد؟
  • بخش دوم: آشنایی با طرح کسب وکار و اجزای آن در طرح های دانش بنیان
  • بخش سوم: بررسی نقش طرح کسب وکار در جذب منابع مالی( روش های تأمین مالی)

 

سرفصل های دوره پیشرفته:

  • بخش اول: آشنایی با نحوه ی نگارش برنامه ی عملیاتی( راهبردی، بازاریابی، فنی، مالی و...)
  • بخش دوم: تحلیل شاخص های ارزیابی فنی طرح
  • بخش سوم: آشنايي با كاربرد EXCEL در محاسبات مالي مربوط به طرح كسب و كار (استفاده از فرمتهاي آماده براي محاسبات)
  • بخش چهارم: ورود اطلاعات طرح های سرمایه گذاری جدید، طرح های توسعه ای یا سرمایه گذاری مشترک به نرم افزار کامفار
  • بخش پنجم: تحلیل خروجی های مطالعات امکانسنجی ( کامفار)

 

برچسب ها: مدیریت راهبردی

نقشه سایت