مدیریت راهبردی

آشنایی با اصول و قراردادهای انتقال فناوری

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته از حجم ورود فناوری به داخل کشور و افزایش ظرفیت بالقوه همکاری های فناورانه نیاز است تا شرکت های دانش بنیان با مبانی و اصول انتقال فناوری آشنا شده و بتوانند ملاحظات اصلی این حوزه را در مذاکرات خود رعایت نمایند.

اصول برنامه ریزی راهبردی و عملیات فناورانه برای شرکت های دانش بنیان

حضور موفق در محیط کسب وکار رقابتی و پرتلاطم امروز، نیازمند هوشمندی و تصمیم گیری های ساختارمند می باشند. یکی از الزامات اصلی برای ایجاد چارچوبی هوشمند و ساختارمند ایجاد روح راهبردی و یکپارچگی میان فعالیت های افراد است.

تدوین سند کلان راهبردی سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر

سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر درسال 1334 با هدف ارائه خدمت رسانی، رفع نیازهای درمانی، در عین حال راهبری مجموعه فعالیتهای مرتبط با  امور داروئی و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر تشکیل شد. در حال حاضر این سازمان با در اختیار داشتن مجموعه ای از کارخانه های تولید دارو، تجهیزات پزشکی و شرکت پخش در سراسر کشور و شرکت بازرگانی خارجی اهتمام خود را در این راستا معطوف کرده تا ضمن ارائه بهترین خدمات به مردم شریف ایران، نقش به سزایی در ارتقاء سلامت جامعه نیز ایفا نماید.

مدیریت تجاری سازی و توسعه محصول جدید

تكنولوژي همواره باپيشرفت جامعه مرتبط بوده است و هيچگاه تا اين حد، بهبود و ارتقاي استانداردهاي زندگي را به تكنولوژي وابسته ندانسته اند. رونق اقتصادي كشورها ، صنايع و شركت ها به مديريت موثر تكنولوژي وابسته است. تكنولوژي، ثروت خلق مي كند. بهره برداري مناسب از تكنولوژي قويا بر قدرت رقابتي شركت تاثير مي گذارد و ديگر مسئله اي انتخابي نيست، بلكه مسئله بقاي شركت در بازار است.

نقشه سایت