منابع انسانی

ارائه خدمات تجاری سازی به شرکتهای ستاد توسعه زیست فناوری

ستاد توسعه زيست‌فناوري در تاريخ 29/3/1387 به‌عنوان يكي از ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي زير نظر معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ايجاد گرديد. از وظایف اصلی این ستاد می توان به سیاست گذاری و برنامه ریزی ملی، هماهنگی و هم افزایی منابع و امکانات کشور و نظارت بر پیشرفت زیست فناوری کشوراشاره نمود. در سال 1394 این ستاد تصمیم گرفت تا با اختصاص بخشی از هزینه های خود به توانمندسازی شرکت های زایشی در مراکز پژوهشی، بستر موفقیت آن ها را فراهم نماید.

نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران

بدنبال تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (سال 1376)، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دولت ایران در خارج از کشور، در دوره قبل از انقلاب اسلامی، به این شرکت واگذارگردید و در طی دوره فعاليت، عوايد حاصل از دارایی‌ها نيز مصروف سرمایه‌گذاری‌ در حوزه‌های مختلف شده است.

نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی شرکت مژده

شرکت صنعت پخش مژده با سابقه فعالیت بیش از ده سال در زمینه تامین ،تولید و توزیع کالای اساسی و جهت خلق آینده ای روشن و امید بخش اقدام به تحلیل محیط پیرامون و درون نموده و با شناسایی فرصتها و تهدیدات و شناخت نقاط قوت و ضعف خود در نهایت برای تحقق" ساختن برای ماندن " حرکت به سوی تعالی سازمانی را مسیر هدایت سازمان قرار داده است.

نقشه سایت