مدیریت پروژه‎های انتقال فناوری

با توجه به سرعت روزافزون پیشرفت علم و فناوری، ایجاد و خلق فناوری تنها از راه تحقیق‌و‌توسعه امکان‌پذیر و اقتصادی نمی‌باشد و انتقال فناوری به یکی از اصول لاینفک توسعه فناورانه کشورها مبدل گشته است. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه، توسعه درون‌زای فناوری و فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه را در خلال فرآیند انتقال فناوری و در جهت جذب، کاربرد و توسعه فناوری انتقال داده شده انجام می‌دهند. انتقال فناوری زمانی می‌تواند با موفقیت انجام گردد که تسلط بر فناوری حاصل شده باشد. تسلط بر فناوری بدون توانمند شدن در جذب تمامی جوانب آن و پس از جذب، بدون توانمند شدن در زمینه سازگارسازی و بومی‌سازی آن امکان‌پذیر نیست و بدون تسلط بر فناوری، توانایی بازتولید و ایجاد نوآوری در آن و خلق فناوری جدید، قابل دستیابی نخواهد بود.

در سه دهه اخیر در بخش صنعت کشورمان ده‌ها میلیارد دلار صرف خریداری فناوری نوین کرده است ولی در بسیاری از موارد به دلیل اینکه هسته­های تصمیم‌گیر شامل کارشناسان و خبرگان ورزیده نبوده­اند، درعمل فقط ماشین آلاتی جدید خریداری شده است که ظرف چند سال بعد آن­ها هم به تدریج کهنه و فرسوده شده­اند و در عمل آنچه که انتظار دستیابی به آن می‌رفت محقق نشده است. به طور کلی برخی از موانع اجرای موفقیت آمیز فرآیند انتقال فناوری را می‌توان در موارد زیر بیان نمود:

 • عدم تنظیم قرادادهای متناسب با نیازها و الزامات فنی بنگاه صنعتی
 • عدم بهره‌گیری صنایع کشور از تجربیات مراکز تحقیقاتی (عدم ارتباط مطلوب صنعت و دانشگاه)
 • عدم توجه به انطباق فناوری جدید با شرایط بنگاه اقتصادی و بازار
 • نیاز به توجه بیشتر نسبت به فرآیند یادگیری فناورانه
 • مشخص نبودن سیاست‌ها و راهبردهای بنگاه­های صنعتی در اکتساب فناوری
 • محدودیت در سرمایه و اعتبارات مالی مرتبط با تأمین فناوری
 • عدم بررسی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در فرآیند انتقال فناوری
 • عدم حمایت‌های مالی از فرآیند موفق انتقال فناوری
 • کمبود چارچوبی قانونی برای حقوق مالکیت فکری

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.

موانع فوق می‌توانند موجب کاهش اثربخشی فناوری انتقال یافته گردیده و عملا انتقال فناوری منجر به خرید صرف فناوری به شکل سخت افزار شده و انتقال دانش فناوری نادیده گرفته شده است. به طور کلی پیگیری و انجام فرآیند انتقال فناوری بحثی کاملا تخصصصی است که دارای ابعاد اصلی زیر است.

مجموعه رهپویان دانش و فناوری فرا برای تحقق اثربخش ابعاد انتقال فناوری گام‌های زیر را طی می‌نماید:

 1. انتخاب یک تیم واجد شرایط جهت مدیریت راهبردی و پروژه
 2. انتخاب یک تیم مشاور انتقال فناوری
 3. تهیه طرح نهایی انتقال فناوری
 4. شناسایی فناوری ها و تامین کنندگان بالقوه
 5. ارزیابی و اعتبارسنجی تامین کنندگان فناوری
 6. تهیه اسناد مذاکره و انتقال فناوری
 7. تعیین شرایط قراردادی
 8. تضمین های لازم در حین فرآیند انعقاد قرارداد
 9. تهیه فرم های قرارداد
 10. قرارداد و نحوه همکاری میان سرمایه گذار، تامین کننده فناوری و سهامدار
 11. انتخاب نهایی و امضای پیش قرارداد
 12. تعیین نحوه پرداخت ها
 13. امضای قرارداد نهایی
 14. خدمات پس از امضای قرارداد

مجموعه فرا با هدف پوشش گام‌های فوق، فرآیندی ده مرحله‌ای زیر را پیشنهاد می‌نماید:

اجرای موفقیت آمیز هر یک از 10 مرحله فوق مشروط بر اجرای موفق مراحل پیشین خواهد بود و نواقص هر مرحله می‎‌تواند آثار سوئی بر روی دیگر مراحل به همراه داشته باشد. با اشراف به اهمیت این مراحل و ضرورت اجرای موفقیت آمیز هر یک و با توجه به پیشینه آکادمیک و تخصصی کاملا مرتبط با مفاهیم انتقال فناوری، مجموعه رهپویان دانش و فناوری فرا آمادگی کامل در ارائه خدمات مشاوره انتقال فناوری به سازمان‌های دولتی و خصوصی را دارد.