طراحی و پیاده ‎سازی فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری

امروزه تکنولوژی به عنوان یکی از منابع کلیدی شرکت­ها شناخته می­شود همچنین فناوری در دنیای امروز به عاملی کلیدی برای توسعه کسب­وکار تبدیل شده است. هم­اکنون بیش از هشتاد درصد از رشد اقتصادی در کشورها و شرکت­های بزرگ مرهون توسعه و مدیریت کارامد فناوری است وپیش­بینی می­شود این رقم تا ده سال آینده از مرز نود درصد گذر کند. تغییرات سریع فناوری­ها، فضای رقابتی بازار و تغییر در سیستم­های تولید و ارزش­آفرینی، شرکت­ها را مجاب نموده است که نظام مدیریت فناوری و نوآوری مختص خود را طراحی و پیاده­سازی نمایند. با توجه به رشد روز افزون نقش فناوری در میزان ارزش آفرینی و سودآوری شرکت­های تجاری، مدیریت بر این دارایی ارزشمند نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. مدیریت بر فناوری و توسعه آن در تمامی ابعاد اعم از بهره­برداری، تعمیر و نگه­داری، اصلاح و بهبود و پیشرفت­های مرزشکن فناورانه از ضرورت­های سازمان­های پیشرو و توانمند است.

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.

گام اول

ارتقای سطح رقابت­پذیری در برابر سایر رقبا، افزایش سودآوری، کاهش ریسک ناشی از سیاست­های جهانی، افزایش ظرفیت جذب سازمان، توسعه مستمر محصولات و خدمات جدید و ارتقای توانمندی­های فناورانه و نوآوری سازمان، بخشی از نتایج مدیریت هوشمندانه  تکنولوژی و نوآوری هستند. کارکرد تکنولوژی و نوآوری در سازمان­های مختلف با عملکرد متفاوت، معنای یکسانی ندارد. به همین دلیل در اولین گام از طراحی نظام مدیریت فناوری و نوآوری، شرکت فرا سعی خواهد داشت تا به شناخت کافی از صنعت و بنگاه مورد نظر برسد و ابعاد مختلف آن که در طراحی و پیاده­سازی فرایندهای مدیریت تکنولوژی و نوآوری مؤثر است را ارزیابی و تحلیل نماید.

گام دوم

بعد از آشنایی با ابعاد مختلف کسب وکار از جمله مشتریان، ذینفعان کلیدی، زنجیره ارزش، نقش انواع تکنولوژی در کسب وکار و ارزیابی روندهای نوآوری (تحلیل تغییرات نوآورانه)، در رویه­ای میدانی و حضور در واحدهای مختلف سازمان، وضعیت موجود تکنولوژی و نوآوری و فرایندهای مربوط به آن تحلیل و ارزیابی می­گردد. در این گام با استفاده از فرم­های استاندارد و روش­های علمی و عملیاتی، به شناختی واقع­بینانه از توانمندی­ها و ظرفیت سازمان در حوزه فناوری و نوآوری رسیده و اهداف مناسب طراحی و پیاده­سازی این فرایندها شناسایی و تدوین می­گردد. از آنجایی که هر بنگاه کسب وکاری در سطحی از بلوغ و عملیاتی نمودن فرایندهای مدیریت تکنولوژی و نوآوری است، گام بعدی سنجش و ارزیابی فرایندهای موجود و شناسایی شکاف­های عملیاتی و نقاط قابل بهبود است.

گام سوم

بر اساس شناخت حاصل شده در گام قبلی، فرایندهای مدیریت نوآوری و فناوری، در سه دسته استراتژیک، عملیاتی و یادگیری طراحی خواهند شد. در این مرحله از استانداردهای طراحی فرایندها از جمله BPMN و همچنین راهنمای بین المللی طراحی فرایندهای مدیریت تکنولوژی و نوآوری (مانند استاندارد مدیریت نوآوری بریتانیا) استفاده خواهد شد. در نهایت برای هر حوزه فرایندی علاوه فرایندها، دستورالعمل اجرایی و نگاشت وظیفه­ای فرایندها نیز تدوین خواهد شد.

گام چهارم

بی‌شک سیستم‌ها و فرایندها در اثر تغییرات فضا و قواعد کسب‌وکار یا فعالیت‌ سازمان‌ها نیاز به ایجاد تغییر و انطباق یا بهتر شدن دارند. از این رو در این بخش از اجرای پروژه  متخصصین تیم فرا به دنبال پیاده‌سازی سیستمی‌ منسجم و یکپارچه در جهت پایش سیستم و بهبود مستمر آن خواهند بود. در جهت پایدارسازی و ایجاد ظرفیت بهبود، کارکنان مرتبط با سیستم بایستی آموزش داده‌شوند و بتوانند به صورت خودکار عیوب را فهمیده و برطرف یا در مواقع لازم طرح بهبود سیستم را اجرایی نمایند. از این رو در تمامی مراحل مذکور تیم فرا به صورت دقیق اعضای سازمان را آموزش داده و سعی در ارتقای سطح توانمندی و دانشی منایع انسانی آن خواهد داشت. برای هر فرایند هم شاخص­های کلیدی عملکرد و سیستم پایش و ارزیابی شاخص­ها طراحی و پیاده سازی خواهد شد.